Siz, Sizin Hayatınız ve Sizin Kariyeriniz

Toplumumuzda, aynı başka toplumlarda da olduğu gibi, eğitim; resmi eğitim ile yani okul, kolej veya üniversite ile özdeşleştirilir. Erken yaşlardan itibaren bize “iyi bir eğitim”in hayatta başarının anahtarı olduğu söylenir. Tabi ki okul eğitimi ve orada kazanılan vasıflar önemlidir ve hayatta daha iyisini yapma potansiyelini artırıp, daha iyi iş bulmak, daha çok kazanmak hatta belki daha başarılı olmak için kapı aralar.

Bununla birlikte; özellikle günümüz dünyasında okul, öğrenmenin sadece bir yolu ve önemi giderek azalıyor. Günümüz profesyonellerinin zorlu iş hayatında öğrenmek ve gelişmek için pek çok diğer fırsatı da yakalaması ve kullanması gerekir.

Internet ve teknoloji sayesinde öğrenme ve yeni beceriler elde edip geliştirme süreci kaçınılmaz ve her zaman yapılabilir bir hal aldı. Yine de kişisel ve profesyonel gelişim için şart olan olumlu tutumu yaratmak ve korumak anlamına gelen hayat boyu öğrenme benimsenmediği sürece sürdürülebilir olamaz (olması garanti değildir)

Hayat Boyu Öğrenme bir Seçimdir

Hayat boyu öğrenme, hayatımızın sorumluluğunu ele almak demektir ve bu başkalarına, özellikle de çalıştığımız kuruma bırakılamayacak kadar önemlidir. Pek çok profesyonelin organizasyonları onlar için bir fırsat yaratmaz ise öğrenmeyi durdurdukları ve öğrenme sorumluluğunu başkasına devrettikleri görülebilir. Hayat boyu veya iş ve özel hayatımızın) sorumluluğunu ele almak, dünyayı anlamak ve hayat kalitemizi artırmak için daha iyi olanaklar yaratmak anlamına gelir.

Hızla değişen pazar koşullarında (günümüzün hızlı değişim ortamında) beklenmedik fırsatları değerlendirmeye, beklenmedik tehditlerle başa çıkmaya ve öğrenme sorumluluğunu bizzat ele almanın bize orta yaşlarda yeni kariyer fırsatları yaratabileceği gerçeğine hazır olmalıyız.

Hayat boyu öğrenme geleneksel sektörlerin giderek yurtdışına taşındığı ve iş gücünün daha kısa dönemli veya part-time çalışma saatleri ve daha esnek çalışma koşullarına uyum sağladığı yeni ekonomide de kolaylık sağlar.

Hayat Boyu Öğrenme Size Daha Fazla Seçenek Sunar

Şimdi her zamankinden daha kritik olan bir şey var ki o da; kişisel ve profesyonel gelişimi devam ettirmenin birey için son derece büyük kazanımları olduğudur. Tam da bu nedenle, dünyadaki ve iş hayatındaki değişime uyum sağlamalı ve kendi güvenlik alanlarımızın ve her zamanki fikirlerimizin dışına çıkarak potansiyelimizi artırmalıyız.

Yeni dünyayı yansıtan bir diğer kritik bilgi de şudur ki; düzenli bir kazanç ve prim için işinin devamlılığına güvenmek bir zamanlar olduğu kadar mümkün değildir. İşte bu yüzden iş hayatı giderek daha değişken bir hale geliyor, giderek daha fazla insan hobilerini iş fikrine çevirmeye ve hatta sevdikleri işİ yaparak para kazanabilecekleri bir işe dönüştürmeye çalışıyorlar.

PDR Open Platform’da biz, katılımcılarımızın hem iş hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri ve öğrenme ve yeni beceriler geliştirme konusunda faydalanabilecekleri yüksek kalitede bilgi ve kaynakları sunmak konusunda iddialıyız Bunu hem “kişisel gelişim” hem de “profesyonel gelişim” için öğrenme fırsatları yaratarak yapıyoruz ve böylece katılımcılarımızın iş fırsatlarını artırabilmelerini ve profesyonel ve kişisel gelişimin birbirini beslemesini mümkün kılmaya çalışıyoruz.

BU SAYFAYI PAYLAŞIN