Evden Verimli Çalışma Yöntemleri

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

İçerik:

•Ön çalışma | Evden çalışma modeli, beklentiler

•Evden iş yönetimi; uzaktan çalışma prensiplerinin kurgulanması. Neden+Nasıl+Ne

•Kritik takip konularının çıkarılması

•Performans Ölçme kriterlerinin belirlenmesi

•Kaynakların yönetimi | Çalışan- Zaman-Araç yönetimi

•Değerlendirme ve geliştirme yaklaşımları

•Evden çalışırken yalın iletişim | Nasıl daha etkin ve sonuç odaklı konuşuruz

•Profiller (test)  + Konuşma metodolojisi (Olay+Konu+Karar+Eylem)

•Evden çalışırken iş yönetimi planlama ve strateji

•Hangi sonuçları elde etmek için nasıl bir hazırlık yapmalıyız?

•Evden İş yönetimi | Temel zaman yönetimi

•Acil ve Öncelik kavramı | Covey matrisi