Değişime Uyum Sağlamak

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

İçerik:

•Değişimi İçselleştirme ve Parçası Olma

•Değişim Trendleri

•Değişim Sürecinin Farkındalığı

•Hedeflenen Değişimlerin Planlanması

•Değişim ve Bizim Bakış Açımız

•Değişim ve Organizasyonumuza Etkileri

•Değişimin Duygusal Boyutu

•Değişim Sürecinde Liderlerden Beklentiler ve İletişim