Uzaktan Toplantı Yönetimi

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

Eğitim Danışmanı : Cenk Sağdam

Cenk Bey’in videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=7rMhW2eNA-k&t=16s

İçerik:

•Uzaktan çalışma kültürü ve engeller

•Beynin karar verme yapısı | Alışkanlıklar | Daha etkin olmanın yaklaşımıÖn çalışma | Şirketin çalışma modeli, beklentiler + 2 Katılımcıyla ön görüşme (1saat)

•4 Aşamada Uzaktan Toplantı Yönetimi | Hazırlık + Strateji +Yürütme + Gelişim

•Etkin Hazırlık

•Toplantı amacı + Elde edilecek sonuç

•Katılımcılar ve zaman ayarlaması

•Strateji

•Hedefe varmak için basit ama etkili ön çalışma

•Bütüncül bakışla ve etkin bir formatta gündem hazırlama

•Yürütme

•Açılış konuşmasının gücü ve kurgusu

•Fasilitasyon ne demek nasıl etkinlik sağlarız + Konuları işleme yöntemi

•Gelişim

•Etkinlik kazandıracak alışkanlıklar  + Aksilikleri önlemede proaktif olma

•Toplantı Performans Notu tekniği ile somut gelişim fırsatı