Mindfulness – Anda Kalmak!

Süre: 90 Dakika, 11:30 - 13:00 Online Eğitim 

Eğitim Danışmanı Eda Yavaş 

Amacı: Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi geliştirerek, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan gözlemleyebilmeyi amaçlar.

İçerik: 

Mindfulness Eğitimi ilk kez 1970’lerde Prof. Jon KabatZinn tarafından A.B.D’de uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde bu tekniğin etkinliğine dair elimizde birçok bilimsel kanıt bulunmaktadır. Farkındalık (Mindfulness) Programına katılanların beyin taramalarına bakıldığında, beynin öğrenme, hafıza, şefkat, iç gözlem ve benlik bilinci alanı olan Hipokampus’teki gri maddenin yoğunluğunda artış görülmektedir.

İş Hayatında Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) çalışanların ve kurumların daha mutlu, verimli, yaratıcı ve tatmin edici bir ortamı birlikte oluşturabilmelerini hedefler. Mindfulness ile yüksek stres anlarında dahi kontrolü elinizde tutmak, zor durumlara çözüm oluşturmak için net bir bakış açısına sahip olmak ve tepkisellikten uzaklaşıp, her koşulda sakinliğinizi koruyabilmek mümkün olur. Böylece iş yerinde yaşadığınız her anı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Kazanımlarınız:

Çözüm odaklı bakış açısı ve yüksek dikkat oluşturarak iş yapış şeklini geliştirebilecek

İç ve dış müşteri ile daha etkin iletişim kurabilecek

İş ve özel hayatında çok daha etkin stres yönetimi yapabilecek

Tepkisel davranmak yerine sorumluluk alarak durumları kontrol altına alabilecek

Farkındalıklarını geliştirerek, sınırlayıcı inançlarını, davranışlarını ve bakış açılarını dönüştürebileceklerdir

Katılımcı Grubu: Mindfulness ile yaratıcılığını, stresi yönetme becerilerini, iş ve özel hayat memnuniyetini arttırmak isteyen tüm profesyoneller

Program Başlıkları:

Mindfulness Nedir?

İş Hayatından Önemli Mindfulness Uygulamaları Ve Sonuçları

Mindfulness Uygulamalarının Bütünsel Hayat Kalitesine Etkileri

Mindfulness ile Stres Yönetimi

Mindfulness ve Beyin Gelişimi (Nöroplastisite) İlişkisi

Gün İçinde Uygulanabilecek Temel Mindfulness Uygulamaları

Nefes ve Mindfulness İlişkisi

Nefes ile Mindfulness Uygulamaları

Mindfulness Meditasyonları