Mindfulness – Anda Kalmak!

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

İçerik:

•Mindfulness nedir?

•Dikkatin Liderliğinde Bir Zihin Nasıl Olur?

•Otomatik Pilottan Çıkış

•Anda Kalmak – Stres yönetimi ilişkisi

•Nefes ve Beden Farkındalığı – Mindfulness Pratikleri

•Mindfulness – Nöroplastisite İlişkisi