Verimlilik ve Zaman Yönetimi

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

İçerik:

  • Zamanı Nasıl Kullanıyoruz ?

Zamana Bakışımız

Kişisel Verimlilik ve Etkinlik Kavramı

  • Öncelikler

Önceliklendirme Matrisini Oluşturmak

Acil / Önemli , Acil Olmayan / Önemli , Acil / Önemli Olmayan , Acil Olmayan / Önemli Olmayan İşleri Tanımlama, Örneklendirme ve Önceliklendirme

  • Hedef Belirleme

Hedef Tanımlama, Hedefler, Motivasyon

Bireysel Hedefler ve Yetkinlikleri geliştirme

  • Karar Tabanı

Kilit Alanlar / Kendi Hedef ve Sorumluluklarınıza Göre Sizin Kilit Alanlarınız

Görev ve Faaliyetler / Doğru Görev ve Faaliyetlerle Çalışmak

  •  Planlama

Planlamanın Tanımı / Planlama ve Programlama Farkı / Kullanılabilir Zaman

       Planlama Prensipleri / Uzun ve Kısa Vadeli Planlama / Fil Tekniği

  • Fil Görevler

Bir oturuşta bitirilemeyen görevlerin, zamanı doğru planlayarak ve doğru önceliklerle sonuçlandırılması

  • Zaman Çalıcılar

E-Postalarla Başa Çıkma

“Hayır” Diyebilme         

Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma Önerileri