Yöneticiler için Mentorluk

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

İçerik:

•Mentorluğun tanımı

•Yöneticinin mentorluk rolü / kurumlarda yapılan mentorluk programı ile karşılaştırma benzerlikler, farklılıklar…

•Durumsal Liderlik (mentorluk ve koçluk- ne zaman mentorluk ne zaman koçluk)

•Mentorluk sürecinin yapılandırılması

•Mentorun görev sorumlulukları ve mentorda olması beklenen özellikler

•Mentee’nin görev-sorumluluk ve mentee’de olması beklenen özellikler

•Her iki taraf için de kazanımlar neler?