Transaksiyonel Analiz İle İletişimin Gücü

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

İçerik:

•İletişim ve İhtiyaçlar

•TA Temel Felsefesi

•Yapısal Model

•Ebeveyn Ego

•Yetişkin Ego

•Çocuk Ego

•Fonksiyonel Model

•Ego Durumlarının İletişimde Nasıl Kullanıldığı

•Transaksiyonların Analizi

•Tamamlayıcı

•Çapraz

•Gizli

•Bilinçli Müdahale

•Tepki Yerine Yaklaşım Ortaya Koymak