Transaksiyonel Analiz İle İletişimin Gücü

Süre : 1 Gün , 11:30 - 13:00 , Online Eğitim

Eğitim Danışmanı: Binnur Kayabey

Binnur Hanım'in videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=P4iz2P11o64&t=12s

Amacı: Katılımcılarımızın TA ile tanışmalarına ve kurdukları iletişimleri bu iki konu üzerinden farkındalıkla güçlendirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

•İletişim ve İhtiyaçlar

•TA Temel Felsefesi

•Yapısal Model

•Ebeveyn Ego

•Yetişkin Ego

•Çocuk Ego

•Fonksiyonel Model

•Ego Durumlarının İletişimde Nasıl Kullanıldığı

•Transaksiyonların Analizi

•Tamamlayıcı

•Çapraz

•Gizli

•Bilinçli Müdahale

•Tepki Yerine Yaklaşım Ortaya Koymak