Yeni Normalde Zaman ve Verimlilik

Süre: 90 Dakika, Online Seminer

Eğitim Danışmanı : https://www.youtube.com/watch?v=MgVbOb8fRao&t=1s

İçerik:

Zamanı Nasıl Kullanıyoruz ?

 • Pandemi Döneminde Zamana Bakışımız
 • Kişisel Verimlilik ve Etkinlik Kavramı

Öncelikler

 • Önceliklendirme Matrisini Oluşturma
 • Evden çalışma ve yeni normalde  önceliklendirmelerimiz
 • Acil / Önemli , Acil Olmayan / Önemli , Acil / Önemli Olmayan , Acil Olmayan / Önemli Olmayan İşleri
 • Tanımlama, Örneklendirme ve Önceliklendirme

Hedef Belirleme

 • Hedef Tanımlama, Hedefler, Motivasyon
 • Bireysel Hedefler ve Yetkinlikleri geliştirme
 • Pandemi Döneminin Belirsizliklerinin Hedeflere Etkisi

Karar Tabanı

 • Kilit Alanlar / Kendi Hedef ve Sorumluluklarınıza Göre Sizin Kilit Alanlarınız
 • Görev ve Faaliyetler / Doğru Görev ve Faaliyetlerle Çalışmak

Planlama

 • Planlamanın Tanımı / Planlama ve Programlama Farkı / Kullanılabilir Zaman
 • Planlama Prensipleri / Uzun ve Kısa Vadeli Planlama
 • Yeni Normalde Zaman Planlaması

Zaman Çalıcılar

 • E-Postalarla Başa Çıkma
 • Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma Önerileri
 • “Hayır” Diyebilme