Etkili Geri Bildirim Verme

Süre : 90 Dakika, Online Seminer
Eğitim Danışmanı : https://www.youtube.com/watch?v=zlYmeTKJQPY&t=3s

Program Hakkında:

Orta ve üst düzey yöneticilerin; temel koçluk yetkinliklerinin en önemlilerinden biri olan geribildirim sanatını geliştirmek, gerbildirim yetkinliğini kullanarak bireysel/ekip olarak performanslarını geliştirmelerini ve potansiyel kilitlerini kırarak başarılarını pekiştirmelerini sağlayacak profesyonel teknikleri paylaşmaktır.

Kazanımlarınız:

Geribildirimin ve ileri beslemenin yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek,

‘Herkes tek ve eşsizdir’ ilkesini benimseyecek,

Olumlu düşünme ve yolunda gidene odaklanma (ileri besleme-feed forward) konusunda bilgi sahibi olacak,

Başarılı bir lider olmak için gereken koçluk becerilerini (güçlü soru sorma, etkin dinleme, kendini ve başkalarını takdir etme) irdeleyecek,

Geribildirim/ileri besleme vereceği kişileri izleme, gözlemleme ve güçlü yanlarını değerlerini tanımlamayı pekiştirecek (kendinin ve başkalarının güçlü yönlerini fark etme)

Doğru, temiz, yalın bir dilin geribildirimde/ileri beslemede etkisini inceleyecek,

Yönettiği takım içerisinde geribildirim /ileri besleme kültürünü yayma konusuna hâkim olacak,

Performans görüşmelerinde geribildirim/ileri beslemenin önemini ve GROW modelini pekiştirecek,

Katılımcı Grubu: Profesyonel yaşamlarında bireysel/kurumsal hedeflere ulaşabilmek, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmek, çalışanlarının performanslarını arttırmak ve etkin birer lider olabilmek için günümüz olmazsa olmazlarından olan geribildirim/ileri besleme yetkinliklerine hakim olmak isteyen yöneticiler.

Program Başlıkları:

Geribildirimin/İleri Beslemenin Önemi

Geribildirim/İleri Beslemenin Tanımı

Kime /Nasıl Geribildirim/İleri Besleme?

Güçlü Geribildirim/İleri Besleme İçin Gerekli Yetkinlikler

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.