Müşteri Odaklı Hizmet Becerilerini Geliştirmek

Neden Katılmalı

Müşteri odaklılık yaklaşımının marka olma yolunda kişiye ve kuruma kazandıracaklarını öğrenmek için

Kimler Katılmalı

 Müşterilerle dolaylı ya da direkt temasta bulunan tüm çalışanlar ve onların ilk kademe yöneticileri

Hedef Yetkinlikler

 • İletişim
 • Müşteri odaklılık
 • Zor durumlarla başa çıkma

Seminerin Hedefleri

“Müşteri Odaklı Hizmet Becerilerini Geliştirmek” semineri sonunda katılımcılar

 • Müşteri odaklı hizmet yönetimini bir fırsat olarak görebilecekler
 • Rekabette ana unsurun müşteriye yaklaşım olduğunu anlayacaklar
 • Müşteri odaklı hizmet konusunda hangi seviyede olduklarını ve güçlü ve gelişime açık yönlerini tanımlayacaklar
 • Bu konuda bireysel ve kurumsal gelişimi nasıl sağlayabileceklerine ilişkin teknik ve yöntemleri öğrenecekler
 • Kurumun ve müşterinin ortak kazancı için kişisel sorumluluk ve inisiyatif alacaklar
 • Müşteri odaklı hizmetin refleks haline gelmiş ve kurum kültürünü oluşturan bir davranışlar bütünü olması için üzerilerine düşen rolleri kavrayacaklar
 • Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine beklenenin üstünde cevap verebilmenin önemini anlayacaklar
 • Müşteri şikâyetlerini ve zor soruları müşteri odaklı yaklaşımla cevaplayabilecekler
 • Müşteri ile etkin ve olumlu iletişim kurabileceklerdir

Eğitim Yöntemi

 • İnteraktif bilgi paylaşımı
 • Benlik Analizi testi
 • Tartışma ve değerlendirmeler
 • Oyunlar, rol canlandırma uygulamaları
 • Çeşitli, güncel, renkli ve dramatik örneklemeler