Yeni Dünyada Liderlik

Süre : 90 Dakika, Online Seminer
Eğitim Danışmanı : https://www.youtube.com/watch?v=3rI0umjuNRA&t=8s

İçerik:

 

Liderlikte Değişim ve Dönüşüm

Lider Vasıflı Yöneticiler için Yetkinlik Seti

Yeni İhtiyaçlar ve ‘Yeni’ Normal Nedir ?

Yetkinlik Setini Güçlendirmek -3 Kritik Alan

Belirsizlikle Baş Etmek

Liderin Stres Yönetimi

Hipotez Üretmek

Değişim Elçisi Olmak

Entelektüel Sermayeyi Arttırmak

Vizyon Geliştirmek

Çalışanlarla  Berrak İletişim

 İnsan Kaynağını Yönetmek

Çalışanların Aklından  ve Yüreğinden Geçenler

Yüksek Potansiyelli Çalışanları geliştirmek ve Elde Tutmak

Liderin Hikaye Anlatıcılığı

Uzaktan Yönetimde Güçlenmek

Performans Yönetiminde ve Hedeflendirmede  Değişimler

 Verimlilik Sağlamak

Karar Alma Sistematiğini Değiştirmek

Veri ile Baş Edebilmek

Esnek ve Mobil Takımlar Kurmak ve Yönetmek

Teknoloji Barışıklığı –Yeni İş Modellerine Uyum