Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri

Süre : 1 Gün , 09.30-16.00 , Online Eğitim

Eğitim Danışmanı : Ali Yeteroğlu 

Ali Bey'in videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=OihXwswPoqU&t=4s

Amacı: Stratejinin önemi, strateji ile ilgili çarpıcı detaylar, stratejik düşünme ve planlamaya yönelik düşünceler anlatılacak, eğitim boyunca gerçek iş hikayelerinden örneklerle katılımcıların fiili veya potansiyel liderler olarak ekiplerini yönetirken farklı bakış açılarını, reaktif olmaktan ziyade proaktif olmak için gerekenleri anlamalarını ve davranışlarını değiştirmelerini sağlamaktır.

Hedefler

 • Şirketin stratejik konumunu planlamaya yönelik tekniklerin geliştirilmesi
 • Vizyon, misyon ve stratejinin kişilerin ve takımların performanslarına olan etkilerinin anlaşılması
 • Stratejik, yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin öneminin anlaşılması

İçerik

 • VUCA Dünyası
 • Yeni Normalde iş modellerinde ve hayatında yaşanan değişimler
 • Strateji nedir?
 • Strateji Sistemleri Tarihsel Gelişimi
 • Stratejik Düşünme vs Stratejik Planlama
 • Strateji Üçgeni
 • Kurum
 • Rekabet
 • Birim
 • Misyon-Vizyon-Hedefler
 • Uygulama: SMART hedef
 • Stratejik Yapı
 • Hedeflerle Yönetim
 • İzleme ve Performans Değerlendirme
 • Stratejik Planlama Modeli
 • S.W.O.T. çalışması
 • Durum ve Bileşenler
 • P.E.S.T.E.L. Analizi
 • McKinsey 7S modeli
 • Stratejik İnovasyon
 • Mavi Okyanus