Liderlik Becerilerini Geliştirmek

Süre                      : 1 Gün , 09.30-16.00 , Online Eğitim

Eğitim Danışmanı : Necdet Bükülmez 

Necdet Bey'in videosu için linki tıklayınız  https://www.youtube.com/watch?v=YgSNZflzsNQ

Amacı:  İlk kademe yöneticilerine, etki alanlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacak yönetsel bakış açısını kazandırmak, iş ve insan yönetiminde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kullanabilecekleri pratik ve etkili uygulama araçlarını kendileri ile paylaşmaktır. 

İçerik :

Yöneticilere, etki alanlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacak yönetsel bakış açısını kazandırmak ve iş ve insan yönetiminde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kullanabilecekleri pratik ve etkili uygulama araçlarını kendileri ile paylaşmaktır.

Kazanımlarınız

  • Etkili bir yöneticinin kritik başarı faktörlerini öğrenecek
  • İşi doğru yapmaktan, doğru işleri yapmak düşünce yapısına geçecek
  • Yönetim tarzı hakkında farkındalık kazanacak
  • İletişim ve davranış tarzı hakkında bilgi edinecek
  • Farklı profilleri hedefler doğrultusunda uygun biçimde yönlendirebilecek
  • Motivasyonun kalıcı ve geçici faktörlerini, 21.yüzyılda geçerli iş modellerinde işleyen yöntemleri anlayacak
  • Delegasyonun 3 bacağını deneyimleyecek