Analiz Karar Verme ve Sonuç Odaklılık

Süre                      : 1 Gün , 09.30-16.00, Online Eğitim

Eğitim Danışmanı Rana Aylanç

Rana Hanım'in videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=aC2XH4JOHw8&t=9s

Amacı:  Doğru karar verme ve sonuç odaklılık gelişiminin sağlamasını desteklemek.

İçerik:

Eğitimimiz online platformda eğitim danışmanı aracılığı ile canlı olarak interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir.

1. Modül FARKINDALIK | Kendimiz ve Davranışlarımızın yapısı  | 90 dakika

Beyin yapımız ve Kararın anatomisi | Tepkisel Beyin – Düşünsel beyin | Kararları etkileyen faktörler | Çevik olmak

Önyargılar ve Frenler |Paradigma, varsayımlar| Yapısal düşünce ve özellikleri | Yapısal olmayan düşünce ve özellikleri

Alanlarımız ve Performans | Etki ve İlgi alanları | Performans ve Parazit | Sonuçtan başlamak, ters iterasyon

 

2.Modül ANALİZ ve SENTEZ | Teknikler ve yaklaşım| 90 dakika

Analitik yaklaşım | Parçalara ayırmak | Süreci sorgulamak | Çevik metodu ve Şelale metodu

Çözüm Odaklı bakış | Pozitif bakış açısı + İnisiyatif + Değişime uyum + İnovasyon

Teknikler | Bütüncül bakış ve Zihin haritası tekniği | 5 temel Analiz tekniği | Sentez ve Eylem

 

3. Modül KARAR VERME | İnisiyatif ve Eylem| 90 dakika

 Karar türleri |  En sık karşılaştığımız karar verme durumları | Değer odaklılık Dikkat edilecek yönler

Karar adımları | Hazırlık + Kararı geliştirme + Kararın iletişimini kurma + Kararın uygulanması + Sürecin değerlendirilmesi

 

4. Modül SONUÇ ODAKLILIK| Sonuca gitme ve Katma Değer | 90 dakika

Sonuç mu? Süreç mi? | Sonuç odaklı iletişim | Sonuca giden yolu Sorgulama ve Geribildirim | DAHA ve performans

Corona sonrası dönem | Hız + Karar + Veri yönetimi | Katma değer yaratarak çalışma | İlham verme | Rol model olma