Etkin İnsan Yönetimi 1.Modül

Süre : 1 Gün , 09.30-16.00, Online Eğitim

Eğitim Danışmanı : Nihan Gümüşlüoğlu

Nihan Hanım'ın videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=3rI0umjuNRA

Amacı: Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır. 

İçerik:

Değişen Yönetim Anlayışı

 Liderlik Yolunda  Kişisel Farkındalık

Durumsal Liderliği Anlayalım

Farklı Liderlik Teoremleri

Durumsal Liderlik Teoremi

Liderlik Stilleri Analizi: Bireysel Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Motivasyon

Motivasyon Nedir?

Motivasyona Dair Doğru ve Yanlış Bildiklerimiz

Motivasyon Kaynaklarını Etkin Kullanmak

Delegasyon

Yetki Devri Bölgeleri

Delegasyon Süreci

Kişisel Aksiyon Planı Oluşturma