Etkin İnsan Yönetimi 2.Modül

Süre : 1 Gün , 09.30-16.00, Online Eğitim

Eğitim Danışmanı : Nihan Gümüşlüoğlu

Nihan Hanım'ın videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=3rI0umjuNRA

Amacı: Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır.

İçerik:

Takım Kurmak ve Olmak

 Takımdaşlık Kümeleri Yön Kümesi/Kültür/Beceriler/Liderlik Kümesi

Takım Gelişim Çarkı :Oluşum, Fırtına, Gelişim, Performans

Performans Yönetimi

Akıllı Hedefler Yazmak

Etkin Soru Sorma -Dinleme Etkinliği

Yetişkin Yaklaşımı ile İletişim  -Transaksiyonel Analiz

GeriBildirim

Geri Bildirimin Yararları

Geribildirim Süreci

Geribildirim modelleri: Destekleyen/Düzelten

Geribildirimde dikkat edilmesi gereken konular