Etkin İnsan Yönetimi 3.Modül

Süre : 1 Gün , 09.30-16.00, Online Eğitim

Eğitim Danışmanı : Nihan Gümüşlüoğlu

Nihan Hanım'ın videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=3rI0umjuNRA

Amacı: Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır.

İçerik:

Değişim Yönetimi

Değişim Ne Zaman Yapılmalı?

Değişim Nasıl Açıklanmalı?

Nasıl bir Liderlik Sergilemeli?

Değişim Eğrisindeki Takımı Yönetmek

Problem Çözme ve Karar Verme

Yöneticinin Problemlere Yaklaşımı

Çalışanlara Problem Çözücü Tutumu Öğretmek

Yaratıcılık

Yaratıcılıktan İnovasyona Giden Yol

Stratejik Bakış

Strateji Nedir? Ne Değildir?

Stratejik Düşünme için Kritik Faktörler

Strateji Modelleri ve Dünya’dan Örnekleri

Kişisel Aksiyon Planı Oluşturma