Finansçı Olmayanlar İçin Finans 1

Süre : 1 Gün , 09.30-16.00, Online Eğitim

Eğitim Danışmanı : Tahir Sümer  

Amacı: Bu eğitimin amacı, mali konularda bilgisi sınırlı olan iş insanları ve profesyonel yöneticilere, şirketin mali yapısını anlamalarını sağlayacak en temel mali bilgileri kazandırmaktır.  Seminerde katılımcılara bilgi ve eğitim seviyelerine uygun bir anlatımla temel muhasebe ve finans kavramları öğretilecek, bilanço ve gelir tablosunu okuyup anlayabilecek seviyeye erişmeleri sağlanacaktır.

Bu eğitim, finansal konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler için mutlaka alınması gereken temel eğitimdir.

İçerik:

TEMEL MUHASEBE VE FİNANS

Giriş ve tanışma

Ticari işletme ve para

İşletmelerde finansman biriminin işlevleri

Temel Muhasebe İlke ve Kavramları:

Vergi Muhasebesi, Mali Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi

Temel İlkeler

Terimler

Kârın hesaplanması, kârlılık ve nakit akış ilişkisi

Maliyet, Gider ve Yatırım kavramları

Dönem sonu işlemleri – envanter – amortisman – yeniden değerleme

İşletmenin mali yapısı:

Bilançonun tanımı ve genel yapısı

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar ve Şerefiye Kavramı

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler

Özkaynaklar

Kâr-Zarar Tablosu

Gelirler

Satılan Malın/Hizmetin Maliyetinin Hesaplanması

Faaliyet Giderleri

Faaliyet-dışı Gelir ve Giderler

Özet ve Kapanış