Finansçı Olmayanlar İçin Finans 2

Süre : 1 Gün , 09.30-16.00, Online Eğitim

Eğitim Danışmanı : Tahir Sümer  

Amacı: Bu eğitimin amacı, temel mali tablo bilgisini edinmiş olan profesyonel yönetici ve iş insanlarına, mali tabloları kullanarak bir işletmenin mali durumunu analiz edip yorumlayabilme becerilerini kazandırmaktır.  Bununla birlikte katılımcılar nakit yönetimi, çalışma sermayesi yönetimi, borçlanma ve kârlılık yönetimi konularında yeterli bilgileri edinmiş olacaklardır.

Bu seminere katılacakların “FİN 101 – Temel Muhasebe ve Finans” Seminerini almış olmaları gerekir.

İçerik:

TEMEL MALİ ANALİZ

Mali analizin tanımı, amaçları

Çevresel faktörlerin irdelenmesi

Kurum-içi  faktörlerin irdelenmesi

Mali tabloların analiz teknikleri:

Yatay analiz,

Dikey analiz

Oran analizi:


Akışkanlık oranları

Etkinlik oranları

Kaldıraç oranları

Kârlılık oranları

Pazar değeri oranları

Dupont Analizi

Kaldıraç ve Başabaş Noktası Analizi

Özet ve kapanış