İletişimin Altın Kuralları

Süre : 180 Dakika

Saatler: 10:30-13:30

Metodoloji : On-Line Eğitim

Eğitim Danışmanı : İpek Ateşalp

İpek Hanım'ın videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=vJ-9XpKkxmE&t=11s

Amacı:

Program işyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı etkin iletişim zeminine sahip olabilmek için, güvenli iletişimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmak üzere hazırlanmıştır. İş ortamlarında çalışanların birbirlerini daha iyi anlamaları, daha doğru iletişim yaklaşımları öğrenip kullanmaları, sorunlu durumlarda, zor insanlarla iletişim içinde iken iletişim kazalarının en aza indirilmesi konusunda kendilerine düşen sorumlulukları daha iyi anlamalarını amaçlamaktadır.

Kazanımlarınız:

 • Zorlu durumlarda kendi davranış profillerini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimlerini nasıl etkilediğini analiz edebilecek,
 • Kendisinin ve başkalarının duygusal modellerini tanıyacak ve yönetecek,
 • Açık ve dürüst iletişim için farklı stratejiler arasından seçim yapabilecek,
 • İletişim tarzını duruma ve karşısındaki kişiye göre uyarlayabileceklerdir.

Program Akışı:

 • Güvenli Davranış Testi
 • Zorlu Durumlarda Dört Davranışı Tanıma (saldırgan, manipülatif, pasif, güvenli)
 • Güvenli Davranışı Anlamak
 • Eylemde Güvenli İletişim
 • Güvenli Düşünmek
 • Düşünme Yanlışları
 • Düşünceyi Yeniden Yapılandırmak (otomatik düşünceler/yapıcı alternatif)
 • Seçim Yapma Modeli – Alexander Tekniği
 • Güvenli Hissetmek
 • Duyguları Yeniden Yapılandırmak
 • Farklı Profillere İlgi
 • Sen Dili / Ben Dili
 • Dinleme
 • Empatinin Adımları
 • Olumlu/Olumsuz İlgi

Program Dökümanı ve Katılımcı Belgesi: Program sonrası kişilere eğitimde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi ve katılımcı belgesi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Katılım Koşulları: Program katılım ücreti ile ilgili bilgi almak ve tüm sorularınız için spancaroglu@pdropenplatform adresinden bize ulaşabilirsiniz.