Yeni Dönemde Satışın Altın Kuralları

Süre : 180 Dakika

Saatler: 10:30-13:30

Metodoloji : On-Line Eğitim

Eğitim Danışmanı : Zafer Ünver

Zafer Bey’in videosu için linki tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=bd0QBvzlTnk&t=80s

Program Akışı:

 • Önce Farkındalık ve Fark yaratmak
  • Karar verme sonuç alma | Beyin yapımız, 3D ile düşünen beyini kullanma, katma değer yaratma, Neuro Marketing ile sonuç alma
  • Çevre değişimi ve fırsatlar | VUCA dünyası | Vizyon ve Değer odaklılık | Çeviklik kavramının eyleme dönüşümü
  • Müşteri dünyasındaki gelişimler | Kişiselleştirme, deneyim ve paylaşım | Müşteri tatmini yerine müşteri deneyimi | Verilerin analizi
  • Pazarlama dünyası | Kalabalığın bilgeliği çağı |Deneyimde derinleşme ve genişleme metodu | Pazar Payı ve Gönül payı
  • Fark etmeden fark yaratmak | Yeni alışkanlıklar kazanmak | Hangi yetkinlikleri geliştirmeli | T Model , STEAM, Sıfır Yaka jenerasyon
 • Çevik yaklaşımda çalışmak
  • Değişimi yönetme tekniği | 4 aşamada temel değişim yönetimi | Gruptan Takıma dönüşme | Delegasyon yol haritası
  • Waterfall vs Agile Teknikleri| Quick Win | Müşteriyi içeri katma | Sonucu düşünerek nasıl başlamalı
  • Analitik yaklaşım | Süreci oluşturan parçaları analiz etme | İnovasyon yetkinliği | Bütüncül bakış tekniği : Zihin haritası
 • Satışta Çeviklik
  • Performans | Dinleme ile çözümleme | Önceliklendirme yetkinliği – Covey Matrisi | Kanban metodu
  • Sahada Çeviklik | 5 Somut adım | Temel başarı faktörleri | İş modelini geliştirmek | Eder odaklılıktan değer odaklılığa
  • Satışta rehberlik | Satışta deneyim yönetimi | Satın alma isteği oluşturmak | Siz dili ve fayda odaklı anlatım
  • Çevik ekip yönetimi | Smart hedef | Toplantı ve Koordinasyon | İnisiyatif | Veri yönetimi | Sürekli gelişim yolları
  • Satışta liderlik | Yeni normalde liderlik gelişimi ve Adaptif liderlik | Öz motivasyon ve ilham verme
  • Satışta iletişim | İletişim profilleri ve zor müşteriye yaklaşım teknikleri

Program Dökümanı ve Katılımcı Belgesi: Program sonrası kişilere eğitimde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi ve katılımcı belgesi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Katılım Koşulları: Program katılım ücreti ile ilgili bilgi almak ve tüm sorularınız için spancaroglu@pdropenplatform adresinden bize ulaşabilirsiniz.