İşyerinde Güvenli Davranış

Neden Katılmalı

İletişimde anahtar rolü oynayan güvenli davranış becerileri konusunda yetkin bir düzey kazanmak için

Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Hedef Yetkinlikler

İletişim

Seminerin Hedefleri

“İşyerinde Güvenli Davranış” semineri sonunda katılımcılar

 • İletişimin anlamını tanımlayabilecek
 • Kendi davranış profillerini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimlerini nasıl etkilediğini analiz edebilecek
 • Olumlu ilişkilere engel olan davranışları tanımlayacak
 • Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek
 • İletişim aşamasında kazan-kazan durumunu sağlayacak yetkinliği sergileyebilecek
 • Kendisinin ve başkalarının duygusal modellerini tanıyacak ve yönetecek
 • Açık ve dürüst iletişim için farklı stratejiler arasından seçim yapabilecek
 • Mesajını aktarmak için denenmiş ve sınanmış teknikleri kullanabilecek
 • İletişim tarzını duruma ve karşısındaki kişiye göre uyarlayabilecek
 • Karşı koyma ve anlaşmazlık durumlarını yansız ve güvenli şekilde ele alabilecek
 • Kızgınlık veya olumsuz hisleri, olumlu ve üretken sonuçlara dönüştürebilecek
 • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabilecek
 • Doğru ve güvenli iletişim modeli ile karşısındakileri etkileyebilecek, çevrelerinde saygı ve güven uyandırabileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

 • Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
 • Profil analiz değerlendirme çalışmaları
 • Bireysel ve grup egzersizleri
 • Oyunlar ve değerlendirmeler