Güvenli Davranış Becerileri

Neden Katılmalı

İletişimde anahtar rolü oynayan güvenli davranış becerileri konusunda yetkin bir düzey kazanmak için

Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Hedef Yetkinlikler

İletişim

Seminerin Hedefleri

“Güvenli Davranış Becerileri ” semineri sonunda katılımcılar

 • İletişimin anlamını tanımlayabilecek
 • Kendi davranış profillerini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimlerini nasıl etkilediğini analiz edebilecek
 • Olumlu ilişkilere engel olan davranışları tanımlayacak
 • Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek
 • İletişim aşamasında kazan-kazan durumunu sağlayacak yetkinliği sergileyebilecek
 • Kendisinin ve başkalarının duygusal modellerini tanıyacak ve yönetecek
 • Açık ve dürüst iletişim için farklı stratejiler arasından seçim yapabilecek
 • Mesajını aktarmak için denenmiş ve sınanmış teknikleri kullanabilecek
 • İletişim tarzını duruma ve karşısındaki kişiye göre uyarlayabilecek
 • Karşı koyma ve anlaşmazlık durumlarını yansız ve güvenli şekilde ele alabilecek
 • Kızgınlık veya olumsuz hisleri, olumlu ve üretken sonuçlara dönüştürebilecek
 • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabilecek
 • Doğru ve güvenli iletişim modeli ile karşısındakileri etkileyebilecek, çevrelerinde saygı ve güven uyandırabileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

 • Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
 • Profil analiz değerlendirme çalışmaları
 • Bireysel ve grup egzersizleri
 • Oyunlar ve değerlendirmeler