Kendi Duygularını Fark Et – Duygusal Zeka

Neden Katılmalı

Giderek yükselen bir değer olan duygusal zekanın detaylarını ve nasıl geliştirilebileceğini öğrenmek için

Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar ve yöneticiler

Hedef Yetkinlikler

 • Duyguların tanımlanması
 • Duyguların yönetimi
 • Stres ve öfke kontrolü
 • Empati ve sosyal beceriler

Seminerin Hedefleri

“İşyerinde Duygusal Zeka” semineri sonunda katılımcılar

 • İş ve özel hayatlarında IQ ve EQ arasındaki farkları ve her birinden nasıl yararlanacaklarını tanımlayabilecekler
 • Duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip olacaklar
 • Duygu, düşünce ve inançlarını yapıcı bir şekilde ifade edecekler
 • Yaşamlarındaki mücadele ve tehditlere karşı durabilme becerilerini öğrenecek ve bu becerilerini eleştirebilecek
 • Başkalarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler
 • Algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken yalnızca mantık veya teknik analizlere dayanarak hareket etmek yerine duygusal değerleri de hesaba katmayı öğrenecekler
 • Kendilerini motive etme becerisini kazanacak, başkalarının duygularının farkına varmayı ve başkalarıyla ilişkilerini yönlendirmeyi öğrenecekler
 • Öz-denetimin önemini ve ‘duygusal patlamadan’ kaçınmanın yollarını öğrenecekler
 • Takımlarda ve şirketlerde EQ’nun önemini kavrayacaklar
 • Kişiler ve kişilerarası duygusal zekalarını geliştirebileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

 • Kişisel duygusal zekayı ölçen bir ön test
 • İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı
 • Bireysel egzersizler ve grup egzersizleri / değerlendirmeler
 • Bireysel testler
 • Grup oyunları ve değerlendirmeler