İşyerinde Etkin Yazılı İletişim Teknikleri

Neden Katılmalı

Yazılı iletişim kurallarını öğrenmek ve daha başarılı yazışmalar yapabilmek için

Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar  

Hedef Yetkinlikler  

  • Yazılı iletişim

Seminerin Hedefleri

“İş Yerinde Etkin Yazılı İletişim Teknikleri” semineri sonunda katılımcılar

  • İş yerinde yazılı iletişimi etkin kılacak temel yaklaşımın, düzenin ve tarzın nasıl olması gerektiğini öğrenecekler
  • Yazma becerilerini geliştirecekler
  • İş yerinde; mektup, dahili memo, e-posta ve raporlar aracılığı ile başkalarına bilgi aktarırken öğrendikleri, basit ve pratik teknikleri kullanmaya yöneleceklerdir

Eğitim Metodolojisi

  • Kapsamlı bilgilendirme, interaktif paylaşım
  • Pratik ve uygulanabilir teknikler
  • Bireysel ve grup çalışmaları