Problem Çözme ve Karar Verme

Neden Katılmalı

Problem çözme ve karar verme konusunda yeni ve pratik yaklaşım ve teknikler edinmek için

Kimler Katılmalı           

 Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek isteyen tüm çalışan ve yöneticiler

Hedef Yetkinlikler         

  • Yaratıcı bakış açısı
  • Problem çözme
  • Karar verme

Seminerin Hedefleri

“Problem Çözme ve Karar Verme” semineri sonunda katılımcılar

  • Çözüm odaklı bakış açısını anlayacak
  • Problem / fırsatları tanımlayabilecek