Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri

Neden Katılmalı

Stratejik düşünme ve planlama konusunda yerel ve uluslararası örnekleri görmek, strateji oluşturmak için teknik ve yöntemler öğrenmek için

Kimler Katılmalı  

Kurumun stratejisini oluşturan ve / veya uygulayan her kademede yönetici

Hedef Yetkinlikler  

  • Stratejik düşünme
  • Stratejik planlama

Seminerin Hedefleri

“Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri” semineri sonunda katılımcılar

  • Şirketin stratejik konumuna paralel olarak planlamaya yönelik teknikler geliştirebilecekler
  • Vizyon, misyon ve stratejinin kişilerin ve takımların performanslarına olan etkileri konusunda farkındalık kazanacaklar
  • Stratejik, yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin öneminin anlayacaklardır

Eğitim Metodolojisi

  • Kapsamlı bilgi paylaşımı
  • Türkiye’den ve dünyadan güncel örnekler
  • Grup ve bireysel çalışmalar