Yönetici Asistanlık ve Profesyonel Sekreterlik

Neden Katılmalı

Başarılı bir yönetici asistanı olmanın ipuçlarını öğrenmek için

Kimler Katılmalı

Yönetici asistanlığı konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar  

Hedef Yetkinlikler  

 • İletişim
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Kişisel etkinlik

Seminerin Hedefleri

“Yönetici Asistanlık ve Profesyonel Sekreterlik” semineri sonunda katılımcılar

 • Yönetim takımının önemli bir üyesi olarak etkin katkı sağlayacaklar
 • Yöneticileri ile daha etkin işbirliği gerçekleştirecekler
 • Zor durum ve sorunlarla başa çıkmak için güvenli iletişim tekniklerini öğrenecekler
 • Önceliklerin yönetimi ve zamanı etkin kullanmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirecekler
 • Kişisel kaliteyi iş yapış biçimi haline getirmek için cesaretlendirilecekler
 • Kişilerarası güvenli iletişim kurma becerilerini geliştirecekler
 • Yöneticinin ardındaki güç olma konusunda doğru konumlanma ve bireysel gelişim planlarını yapabileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

 • Aktif katılımlı tartışma ve kapsamlı bilgilendirme
 • Bireysel ve grup çalışmaları
 • Canlandırmalar
 • “İletişim Profili Anketi” çözümleme