Koçluk Teknikleri

Eğitimin amacı orta ve üst kademe yöneticilerin; iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri kullanarak, çalıştıkları jenerasyonun ve rekabet koşulları altındaki piyasaların gereği doğrultusunda bireysel ve ekip başarılarını artırmaktır. Bu program ile katılımcılar,

 • Yöneticilik becerilerine koçluk becerilerini de ekleyerek koçvari duruşu edinecek,
 • Başarılı bir koç olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,
 • Koçluk kavramı ve yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek,
 • Başarılı koçluğun önündeki engelleri değerlendirebilecek,
 • Koçluk tarzları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilecek,
 • Koçluk fırsatlarını tanımlayabilecek,
 • Koçluk sürecini açıklayabilecek ve uygulayabilecek ,
 • Koçluk görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 • Performans sorunlarının iyileştirme yöntemlerini çalışana farkettirme ve hedef belirleme farkındalığı yaratacaklar ve bunun aksiyona dönüşmesine aracılık etme becerilerini geliştireceklerdir.

Hedef Kitle: Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Koçluğa Kurumsal Yaklaşım
 • Yönetici –Koç-Mentor Kavramlarının İrdelenmesi
 • Kişisel Analiz
 • Koçluğun Tanımı ve Faydaları
 • Koçluk Duruşu
 • Koçluk Genel Esasları ve Koçun Sahip Olması Gereken Niteliklerin İrdelenmesi
 • Koçluk Görüşmesi Ön Hazırlık
 • Keşif Görüşmesi Yönetimi
 • Koçluk Görüşmesi Sırasında Uygulanan Beceriler ve Süreç Yönetimi
 • Yetişkinlerin Öğrenme Prensipleri
 • Sorularla Düşünmek
 • Öğrenen Yargılayan Zihniyet
 • Koçlukta Etkin Dinleme
 • İlgi –Takdir
 • Meydan Okuma
 • Geri Bildirim Esasları
 • Olası Koçluk Engelleri
 • Koçluk Becerilerini Geliştirme Teknikleri
 • Başlıca Koçluk Enstrümanları
 • Görüşme Sırasında Koçun Gözetecekleri
 • Görüşme Sonrası Durum Yönetimi ve Dikkat Edilecek Hususlar

Eğitim Stili:

 • Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı
 • Vaka çalışmaları
 • Egzersizler, oyunlar
 • Rol canlandırma ve değerlendirme ile aktif öğrenme

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.