PDR Eğitimcinin Eğitimi

Neden Katılmalı

Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenmek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı hazırlamak ve sunmak için bilgi, beceri ve bakış açısı kazanmak ve eğitim sonrası ölçümlemeye ilişkin temel bilgileri almak için

Kimler Katılmalı

Kurumlarda eğitim veren veya verecek olan eğitmenlere

Hedef Yetkinlikler

 • Eğitim ihtiyaç analizi
 • Eğitim tasarımı
 • Eğitim sunumu
 • Eğitim etkililiğini ölçme

Seminerin Hedefleri

“PDR Eğitimcinin Eğitimi” semineri sonunda katılımcılar

 • Verimli eğitim süreçlerinin dinamiklerini anlayacak
 • Bireysel olarak yetkinliklerini gözden geçirebilecek
 • Yetişkin eğitimi prensiplerini öğrenecek
 • 6 temel sunum ve iletişim becerisi kazanacak
 • Olumlu atmosfer oluşturmanın prensiplerini anlayacak
 • Eğitim programının tasarım aşamalarını tanımlayabilecek
 • Eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazanacak
 • İçeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilecek
 • Farklı öğrenme tarzlarını anlayıp eğitim yöntemini buna göre yapılandırabilecek
 • 4 aşamalı ölçümlemenin temel prensiplerini öğrenecektir

Eğitim Metodolojisi

 • PDR Eğiticinin Eğitimi Programı aynı anda iki eğitim danışmanı tarafından yürütülür 
 • Program süresince her bir katılımcıya toplam 5 sunum yaptırılır
 • Sunumlar kaydedilir ve bunların iki tanesi üzerinde rehber eğitmen tarafından ayrı bir odada birebir geribildirim verilir.         
 • Diğer sunumlar sınıf içerisinde birlikte izlenir ve değerlendirilir
 • Teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi için eğitim süreci boyunca pek çok uygulama, grup çalışması, örnek vaka çalışması ve kısa film izlemesi yapılır
 • Bunlar tüm katılımcılar ile birlikte izlenir ve yorumlanır. Bu süreç katılımcının bilgiyi beceriye dönüştürdüğü ve sonuçlarını hemen görebildiği bir gelişim süreci olduğu için çok etkilidir