Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi

Neden Katılmalı

Kişisel etkinlik ve verimlilik ilkelerini öğrenmek ve daha başarılı iş sonuçları üretmek için

Kimler Katılmalı  

Kişisel etkinlik ve verimliliğini artırmak isteyen tüm çalışanlar ve yöneticiler

Hedef Yetkinlikler  

 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Kişisel etkinlik

Seminerin Hedefleri

“Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi” semineri sonunda katılımcılar

 • Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
 • Hedeflerini belirleyebilecek
 • Kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecek
 • İşlerini önceliklendirebilecek
 • Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecek
 • Zaman çalıcıları ile başa çıkabilecek
 • Performanslarını geliştirmek için zamanı kullanabileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

 • Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı
 • Zamanın iş ve özel yaşamda nasıl kullanıldığını fark etmeye yönelik ön test
 • Zaman kullanımını geliştirecek pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme 
 • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları