Satın Almacılar için Başarılı Müzakere Teknikleri

Neden Katılmalı

Satın alma kariyerini geliştirmenin en önemli sonuç alanlarından biri olan müzakere konusunda pratik ve etkili teknikler edinmek için

Kimler Katılmalı 

Müzakere becerilerini geliştirmek isteyen satın alma uzmanları

Hedef Yetkinlikler

 • İletişim
 • Müzakere
 • Etkileme
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Kişisel etkinlik

Seminerin Hedefleri

“Satınalmacılar için Başarılı Müzakere Teknikleri” semineri sonunda katılımcılar

 • Tüm müzakerelerden değer yaratıp en iyisini elde edebilecekler
 • Olumlu atmosfer yaratarak, doğru strateji planlayabilecekler
 • Uygun metot seçip, müzakere pozisyonlarını güçlendirecek araçları bulabilecekler
 • Müzakere becerilerinin güçlü ve gelişim alanlarının farkına varabilecekler
 • Müzakere becerilerini pratik hayata geçirebileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

Aktif katılımlı tartışma ve kapsamlı bilgilendirme

 • Bireysel ve grup çalışmaları
 • Canlandırmalar