Değer Odaklı Satış Teknikleri

Neden Katılmalı

Satış mesleği; kişinin sürekli kendini yenilemesi, geliştirmesi, network’unu genişletmesi ve yönetmesi, çok çalışması, aktif ve sürekli sosyal olma becerisini gerektirmektedir. Bu gerçekten müthiş bir enerji, motivasyon, başarma duygusu ve hırs anlamına gelir. Diğer yandan, kişinin dünyaya pozitif bakabilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, insanları sevmesi ve yardım etme isteğine sahip olması çok önemlidir. Satış elemanlarını eğitmek, bir şirketin tüm bu güçlüklerle başa çıkabilmesinin en etkili yollarından biridir.

Bu programın amacı, satış profesyonellerini maksimum verim elde edebilmeleri için yukarıda belirtilen gerekli olan bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Kimler Katılmalı

Yeni satış danışmanları ve ya 1-2 senelik tecrübeli satış ekipleri

Hedef Yetkinlikler

 • Müşteri Odaklılık
 • Sonuç Odaklılık
 • Kişisel Bütünlük
 • İlişki Yönetimi
 • Satış Becerilerinin geliştirilmesi

Seminerin Hedefleri

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar;

 • Kendi satış stilleri konusunda net bir anlayış kazanırlar. Farklı alıcılarla etkileşim kurmak ve geliştirmek için tüm satış stillerine ne zaman ve nasıl adapte olabileceklerini öğrenirler.
 • Hedeflere yönelik satış sürecinde daha proaktif, odaklanmış, randımanlı ve verimli olurlar.
 • Farklı ziyaret yapılarını ve ifadeleri öğrenirler. Aynı zamanda satış destek malzemelerini ve görsel materyalleri kullanarak müşterilerin dikkatini daha başarıyla çekeler.
 • Etkili soru sorma, dinleme, ikna etme teknikleri ve beden dilini kavrarlar. Bu becerileri kullanarak,  müşterilerin ve kurumların ihtiyaçlarını ve duygularını rahatlıkla belirleyebilirler.
 • Denenmiş ve test edilmiş teknikleri kullanarak, müşteri itirazlarının etkili ve uyumlu bir şekilde üstesinden gelebilirler.
 • Eğitimden, satışlarını ve ilişki süreçlerini, güvenli, sakin ve profesyonel bir tarzda sonuçlandırmak yoluyla daha fazla iş kazanma kapasitesi elde etmiş olarak ayrılırlar.

Eğitim Metedolojisi

 • Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı,
 • Bireysel ve grup çalışmaları,
 • Rol canlandırma uygulamaları
 • Vaka çalışmaları
 • Kişisel Aksiyon planları