İş Hayatında Hikayeleştirme

Neden Katılmalı

İşe ve hayata daha geniş, daha pozitif ve daha çözüm odaklı olarak bakabilme yetkinliğini kazanmak.  Etki alanımızda ki kişiler ile olan iletişimimize,  bu yetkinliği  kullanarak gelişim sağlamak. Normal iletişimde, sorunlu durumlarda ki iletişimde, müzakere anlarında,  daha derin ve daha verimli olarak kendini ifade edebilme becerisini kazanmak. Kişileri ikna konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı          

 İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle etkin iletişim  kurmak zorunda olan

Çalışanlar

Hedef Yetkinlikler

Duygunun ve bedenin ve sesin, enerjisini tanımak ve kullanmak ile ilgili bireysel çalışmalar.

Spontan davranabilme becerisi ile ilgili bireysel çalışmalar

Seminerin Hedefleri

Bu seminer sonunda katılımcılar:

Olaylara ve konulara daha analitik bakabilecek
Bu analatik bakış açısını, yaratıcılıkları ile değerlendirebilecek
Farkındalık becerilerini geliştirecek
İletişimde bulunduğu kişileri etkileyebilecek
Olumlu ilişkiler oluşturabilecek
Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek,
Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,
İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabileceklerdir.

Eğitim Metedolojisi

Takım koçluğu
Grup çalışmaları ve analizler
Bireysel ve grup uygulamaları
Oyunlar ve değerlendirmeler
Bireysel iç yolculuklar