İş İçin Hikayeleştirme - Storytelling

Neden Katılmalı

İşe ve hayata daha geniş, daha pozitif ve daha çözüm odaklı olarak bakabilme yetkinliğini kazanmak.  Etki alanımızda ki kişiler ile olan iletişimimize,  bu yetkinliği  kullanarak gelişim sağlamak. Normal iletişimde, sorunlu durumlarda ki iletişimde, müzakere anlarında,  daha derin ve daha verimli olarak kendini ifade edebilme becerisini kazanmak. Kişileri ikna konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı          

 • İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle etkin iletişim  kurmak zorunda olan
 • Çalışanlar

Hedef Yetkinlikler

 • Duygunun ve bedenin ve sesin, enerjisini tanımak ve kullanmak ile ilgili bireysel çalışmalar.
 • Spontan davranabilme becerisi ile ilgili bireysel çalışmalar

Seminerin Hedefleri

Bu seminer sonunda katılımcılar:

 • Olaylara ve konulara daha analitik bakabilecek
 • Bu analatik bakış açısını, yaratıcılıkları ile değerlendirebilecek
 • Farkındalık becerilerini geliştirecek
 • İletişimde bulunduğu kişileri etkileyebilecek
 • Olumlu ilişkiler oluşturabilecek
 • Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek,
 • Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,
 • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabileceklerdir.

Eğitim Metedolojisi

 • Takım koçluğu
 • Grup çalışmaları ve analizler
 • Bireysel ve grup uygulamaları
 • Oyunlar ve değerlendirmeler
 • Bireysel iç yolculuklar