Çatışma Yönetimi Becerileri

Neden Katılmalı

İş ve özel hayatta çatışmaların doğasını ve nasıl çözümlenebileceğine dair pratik teknikleri öğrenmek için

Kimler Katılmalı

Kurumdaki çatışmaları anlamak ve yönetmek için gerekli teknikleri edinmek isteyen yöneticiler ve çalışanlar

Hedef Yetkinlikler         

  • İletişim
  • Çatışma yönetimi

Seminerin Hedefleri

“Çatışma Yönetimi Becerileri” semineri sonunda katılımcılar

  • Çatışma kaynaklarını tanımlayabilecek
  • Kendi ve çevrelerindeki kişilerin duygularını kontrol etme tekniklerini uygulayabilecek
  • Çatışmaların arkasındaki duygusal nedenleri analiz edebilecek ve çatışma kaynaklarını çözümleme konusunda uygun stratejileri kullanabileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

  • Farklı çatışma durumlarını çözümlemek için vaka analizleri
  • Bireysel grup egzersizleri
  • Katılım düzeyi yüksek bilgi paylaşımı