Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Sürecinde Çocuklarımızla Elele

Neden Katılmalı

Türkiye’de yetişkinler arsında da yaygın olarak görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu’na sahip bireyleri tanımak. Bu harika farklılığa sahip bireylerle ailede, okulda, işyerinde ve sosyal ortamlarda onların bu «müthiş» farklılıklarını avantaja dönüştürmek. Karşılaşılan farklı durumları bilinçli yaklaşımlarla yönetmek.

Kimler Katılmalı

Öğretmenler, ebeveynler, İK departmanları

Hedef Yetkinlikler

 • Bu müthiş farklılığa sahip bireyleri fark etmek.
 • Tam potansiyellerini evde, okulda ve iş hayatında kullanmaları için bilinçli yaklaşımları sergilemek

Seminerin Hedefleri

“Hayatın Her Döneminde DEHB” semineri sonunda katılımcılar

 • Bu farklılığa sahip bireylere karşı farkındalık sağlar.
 • Einstein, Michael Phelps, Steve Jobs, Graham Bell gibi bu farklılığa sahip bireylerin aile,iş ve sosyal yaşantıda tam potansiyellerini kullanmalarına yönelik bilinç kazanır.
 • Müthiş potansiyellerinin ortaya çıkmasına engel teşkil eden durumları ustalıkla yönetmenin yollarını öğrenir.
 • Öğrencilerin sosyal ve akademik olarak başarılarına engel teşkil eden durumlara çözüm olacak bilinçli yaklaşım  modellerini öğrenir.
 • Öğrencilerin sağlıklı kimlik yapılanmasında doğru yaklaşımları öğrenir.
 • Gelişim sürecinde «günlük yaşam becerilerinin» alışkanlık düzeyinde yaşantıya katılması için uygulanabilecek yöntemleri  öğrenir.
 • DEHB’ye eşlik eden , öğrenme güçlüğü, anksiyete bozukluğu , yoğun stres dönemi gibi süreçlerin içinde olan öğrencilere  bilinçli yaklaşımlarla onları sosyal ve akademik yaşantıda var olmaları konusunda destekleyici davranışları sergiler.

Eğitim Metodolojisi

 • “Hayatın Her Döneminde DEHB” semineri “Öğrenci ve Aile Koçu” tarafından yürütülür
 • Program süresince her bir katılımcıya değerlendirme formu verilir.
 • Katılımcıların aktif katılımı sağlanır.
 • Soru – cevap bölümünde genele yaygın sorular yanıtlanır.