Performans Görüşmelerinde Etkin Diyaloglar

Neden Katılmalı

Bu program performans değerlendirmenin önemi ve gereğine yoğunlaşır ve performans değerlendirme sürecinin ve özellikle de toplantısının en iyi şartlarda yönetilmesi için gerekli bakış açısını, bilgi ve beceri düzeyini katılımcılar ile paylaşmayı amaçlar.  

Kimler Katılmalı 

Kurumlarda performans görüşmeleri yapan kişiler

Hedef Yetkinlikler 

  • Yönetim Davranışı
  • Hedef ve Performans İlişkisi
  • Sorun Çözme
  • İletişim

Seminerin Hedefleri 

Program akışında uygulamalar ve senaryolar öner çıkar. Eğitim Danışmanımız; her bir katılımcının performans değerlendirme sürecini başarı ile yürütebilmesi için gereken becerileri uygulamalar yolu ile kazandırmayı hedefler.

Eğitim Metodolojisi

  • Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
  • Öğrenmeyi destekleyecek test ne analizler
  • Renkli ve güncel örnekler
  • Bireysel ve grup çalışmaları
  • Senaryo ve uygulamalar