Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Kimler eğitime katılmalı:

  • Mali işler departmanı
  • Bütçe raporlama departmanı
  • Muhasebe departmanı
  • Finansman sağlayan kredi kurumları
  • Fon yöneten şirketler
  • Aile şirketlerinde ve kobilerdeki üst ve orta düzey yönetici adayları

Eğitim Programı Kapsamı:

Tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da kullanımı giderek artan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları «UFRS», Türkiye’nin Avrupa Birliği ve tüm dünyaya entegre olması aşamasında gündemdeki önemli konulardan biridir. Özellikle 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Türk Tücaret Kanunu ile UFRS’nin kullanım alanı genişlemiş, 1 Ocak 2013’ten itibaren belli ölçekteki anonim ve limited şirketler mali tablolarını bu standartlar doğrultusunda hazırlamaya başlamıştır. Kamu Gözetim Kurumu’nun söz konusu ölçekleri her dönem azaltması, yabancı yatırımcıların ülkemizdeki yatırımlarının artması, hızla küreselleşen dünya ile hızlı ve gerçeği yansıtan finansal bilgiye ulaşma ihtiyacı, UFRS’ye olan ihtiyacı artırmış ve şirketleri bu konuda gereken aksiyonları almaya yöneltmiştir.

Eğitim içeriği, mali tablo hazırlayan, söz konusu mali tabloları kullanıp yorumlayan veya bu tablolar doğrultusunda karar alan, UFRS ile ilgili temel bilgileri olan veya yeni tanışacak olan kişiler için birçok sektörü de içine alacak şekilde uygulamalı örneklerle zenginleştirilerek oluşturulmuştur.