İnsan Kaynaklarında Yeni Trendler, İşveren Markası ve İşe Alım

Eğitim Hakkında:

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 yılında yayınladığı geleceğin iş dünyasına yönelik raporuna göre, iş dünyasının yetkinlikleri hızla değişiyor ve yetenek yönetimi üst düzey yöneticilerin en önemli önceliği haline gelmiş durumda… Globalleşme, artan rekabet, verimlilik ve etkinlik arayışının artışı, insan kaynağı profilinin hızlı değişimi, teknolojideki hızlı değişimler, insan kaynakları yetkinliklerinin de hızlı değişimini gerektiriyor.

İş dünyasını bir bütün olarak görüp, insan kaynakları yönetiminin bu bütün içindeki kritik rolünü anlayabilmek ve bu hızlı değişim sürecine sadece uyum sağlamak değil, liderlik edebilmek için trendleri yakından izlemek ve öngörebilmek gerekiyor. Kurumlar, hızla değişen bu rekabetçi dünyada sürdürülebilir olmak ve karlılıklarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları yetenekleri çekmek ve tutundurmak için işveren markasına ve çalışan deneyimine yatırım yapıyor. Bu eğitimde, iş dünyası ve insan kaynaklarındaki yeni trendler ile işveren markası ve işe alım süreçlerini çalışan deneyimi açısından ele alacağız.

Kazanımlarınız:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar:

 • İş dünyasındaki büyük ve hızlı değişimi kavrayıp, insan kaynaklarının kritik rolünü anlayacaklar
 • İnsan kaynakları alanındaki yeni trendleri, bu tendlerin kendi iş alanlarına yansımalarını kavrayacaklar
 • İşgücündeki değişim ve değişen işgücü taleplerini değerlendireceklerdir.
 • Kurumların sürdürülebilir olmaları için yatırım yaptıkları işveren markası çalışmalarını ve çalışan deneyimi merkezli İK uygulamalarını anlayacaklar
 • İşe alım süreçlerinin aday/çalışan deneyimi açısından önemini kavrayacaklardır.

Hedef Kitle: İnsan Kaynakları ve eğitim uzmanları, şirketlerinde işveren markası ve işe alım süreçlerini oluşturmak/geliştirmek  isteyen yöneticiler

Süre: Şirket ihtiyacına göre 1 veya 2 gün

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuları içeren katılımcı rehberi dağıtılmaktadır.

Eğitim Stili:

 • Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı yapılmaktadır,
 • Paylaşılan bilgiler ile ilgili beceri geliştirmeye yönelik hazırlanmış vaka çalışmaları üzerinde çalışılması sağlanmaktadır,
 • Grup çalışmalarında yetişkin eğitimlerinde oyun ve / veya yaşayarak öğrenme teknikleri kullanılmaktadır,

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

1 ve 2 günlük programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • İş Dünyası ve İnsan Kaynaklarında Yeni Trendler
  • İş Dünyasında Değişen Trendler
   • Büyük Veri
   • Dijitalleşme
   • Değişen İşgücü İhtiyacı
  • Yetenek Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
  • İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Yeni Ajandası
 • İşveren Markası
  • İşveren Markası Süreci ve Bileşenleri
  • İşveren Markası Uygulamaları ve Kurumlara Kazanımı
  • Çalışan Deneyimi Açısından İşveren Markasının Önemi
  • İşveren Markası ve Bağlılık
 • İşe Alım
  • İşe Alım Süreçlerinin İşveren Markasındaki Yeri
  • Aday Deneyimi
  • Uygulama Örnekleri