İşten Çıkarma Politikası ve İşveren Markasına Etkisi

Eğitim Hakkında:

Son yıllarda yapılan işveren markası araştırmaları gösteriyor ki; kurumların işe alım kadar işten çıkarma politikalarını da profesyonelce yönetmesi gerekiyor.  İşten çıkarma sürecinde yaşanan olumlu veya olumsuz deneyimlerin kurum geleceğine uzun vadede doğrudan veya dolaylı etkisi olduğu artık bilinen bir gerçek. Çünkü, işten çıkarılan çalışanların çoğu bu süreçteki deneyimlerini yakın çevresi ile paylaşıyor. Bu durum, müşterilerin kurum markasıyla ilgili algısının yanı sıra, mevcut çalışanların performansını da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

İşveren markası açısından bakıldığında bir kurumun çalışanlarına gerçekten değer verip vermediği; işten çıkış süreçlerinin şirket itibarını gözeterek yürütülüp yürütülmediği ve kurumsal bir şekilde yapılıp yapılmadığına değerlendirilebilir. Kriz dönemlerinde şirketler tarafından yapılabilecek yanlış uygulamalar, kalıcı etkiler bırakabilmektedir. Bu konuda insan kaynakları uzmanlarına önemli bir sorumluluk düşmekte; alınan kararların ve yapılan uygulamaların uzun vadedeki sonuçları hakkında yöneticileri bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Kazanımlarınız:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar:

 • İşveren markası ve şirketler için önemini anlayacaklar,
 • İşten çıkarma politikaları ile işveren markası arasındaki ilişkiyi kavrayacaklar
 • İşten çıkarma kararlarını etkileyen faktörleri belirleyip, objektif ve doğru kararlar için cevaplanması gereken soruları fark edecekler,
 • İşten çıkarma kararının çalışanla iletişimini planlayıp, bu süreci nasıl profesyonelce ve kurumsal bir şekilde yürüteceklerini öğrenecekler,
 • İADE – outplacement programlarının şirket itibarı ve çalışan açısından faydalarını fark edecekler,
 • Kurum içi iletişim stratejisini oluşturup, mevcut çalışanların motivasyonu için gerekli önlemleri alabileceklerdir.

Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve işten çıkarma sürecinde karar verici ve uygulayıcı olan orta ve üst düzey yöneticiler.

Süre: 1 gün

Eğitim Stili:

 • Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı yapılmaktadır,
 • Paylaşılan bilgiler ile ilgili beceri geliştirmeye yönelik hazırlanmış vaka çalışmaları üzerinde çalışılması sağlanmaktadır,
 • Grup çalışmalarında yetişkin eğitimlerinde oyun ve / veya yaşayarak öğrenme teknikleri kullanılmaktadır,

1 günlük programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • İşveren Markası
  • İşveren Markası Nedir?
  • Şirketler İçin Neden Önemlidir?
  • İşveren Markası Bileşenleri ve İç İletişimin Önemi
  • Olmazsa Maliyeti Ne olur?
 • İşveren Markası ve İşten Çıkarma Politikası
 • Şirketlerde Hangi Durumlarda İşten Çıkarma Olur?
 • İşten Çıkarma Profesyonelce Yönetilmezse Ne Olur?
 • İşten Çıkarma Kararı Nasıl Verilir? Karar Verirken Hangi Soruları Sormak Gerekir?
 • İşten Çıkarma Sürecinin Çalışanla İletişimi
  • Ön Hazırlık ve Planlama
  • Bildirim - Davet
  • İşten Çıkış Görüşmesi ve Dikkat Edilecek Hususlar
  • Uğurlama
  • Raporlama
 • Outplacement ( İşten Ayırma Desteği – İADE) Uygulamaları: Kazan – Kazan
 • İşten Çıkarma Sürecinde İç İletişimin Planlanması
 • Mevcut Çalışanların Motivasyonu