İşveren Markası ve İşe Alım ve Tutundurma

Eğitim Hakkında:

Başarılı firmaların iş yapış tarzlarına ve iş dünyasında son yıllarda yapılan araştırmalara bakıldığında, stratejik planlarına işveren markası yönetimini dahil eden şirketler diğerlerine göre daha fazla rekabet avantajı sağlıyorlar. Başarısını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek isteyen firmalar artık, insan kaynakları ve kurumsal iletişim birimlerinin sinerjik çalışmaları sayesinde hem kurum içinde hem de kurum dışında kurum itibarına yönelik yatırım yapmaktalar.

İşveren markasına yatırım yapan şirketler, yetenekli çalışanları şirketlerine kazandırmaya yönelik işe alım süreçlerini tekrar gözden geçirerek yeniden düzenlemekteler. Aday deneyimini merkeze alarak tüm işe alım süreçlerini entegre bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Yeteneklerin kazanımı kadar kurum içinde de tutundurulmalarına yönelik onboarding programları, mentorluk ve liderlik eğitimlerini uygulamaya koyarak özellikle yeni kuşağın beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya yönetmeye çalışıyorlar.

Bu programda, yeteneklerin çekilmesi, kurumlara kazandırılması ve tutundurulması için işveren markası, işe alım ve tutundurmaya yönelik bilgi ve beceriler ile uygulama örneklerini ele alacağız. 

.

Kazanımlarınız:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar:

 • İşveren markası yatırımın şirketlerin sürdürülebilirliği için önemini kavrayacaklar.
 • İşe alım süreçlerini aday deneyimi açısından gözden geçirecekler.
 • Doğru işe alımın önemini kavrayacaklar.
 • Yeteneklerin kurumda tutundurulması için gerekli uygulamaları, yöntemleri, liderlik yaklaşımını ve yeni kuşağın ihtiyaç ve beklentilerini kavrayacaklar.
 • İyi uygulama örneklerini dinleyecekler ve kendi süreçlerini bu bakış açısıyla gözden geçireceklerdir.

Hedef Kitle: İnsan Kaynakları ve eğitim uzmanları, şirketlerinde işveren markası, işe alım ve çalışan bağlılığı süreçlerini oluşturmak/geliştirmek  isteyen yöneticiler

Süre: Şirket ihtiyacına göre 1 veya 2 gün

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuları içeren katılımcı rehberi dağıtılmaktadır.

Eğitim Stili:

 • Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı yapılmaktadır,
 • Paylaşılan bilgiler ile ilgili beceri geliştirmeye yönelik hazırlanmış vaka çalışmaları üzerinde çalışılması sağlanmaktadır,
 • Grup çalışmalarında yetişkin eğitimlerinde oyun ve / veya yaşayarak öğrenme teknikleri kullanılmaktadır,

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

1 ve 2 günlük programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • İş Dünyasının Yeni Dinamikleri ve İşveren Markası
  • İş Dünyasında Yeni Dinamikler ve Yöneticilerin Rolü
  • Yetenekli Çalışanların Şirketler İçin Önemi
  • İşveren Markası Nedir?
  • İşveren Markasına Yatırım Yapan Şirketlerden Sürdürülebilirlik Örnekleri
  • İşveren Markasının Yetenekli Çalışanların Kazanımı ve Tutundurulmasına Etkisi
  • İş Yaşamında Kuşaklar ve Yöneticilerden Beklentileri
 • İşe Alım Süreci ve İşveren Markası İlişkisi
  • İşe Alım Sürecinde İşe Alım Yapan Yöneticilerin Rol ve Sorumlulukları
  • Özgeçmiş Değerlendirme
  • Mülakata Davet
  • Mülakat Organizasyonu ve Yönetimi
  • Mülakatın Amacı
  • Mülakat Çeşitleri, Avantaj ve Dezavantajları
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Görev Tanımı ve Yetkinlik Kavramı
  • Yetkinlik Bazlı Mülakatta Soru Sorma Teknikleri
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat Süreci
  • Aday ile İletişim ve Etkili Dinleme
  • Mülakatı Değerlendirme ve Karar verme Sürecinde Önemli Noktalar
 • Tutundurma ve Liderlik Yaklaşımları
  • Onboarding
  • Çalışanların Oryantasyon Süreci ve Yöneticilerin Rolü
  • Liderlik yaklaşımları ve yeni Kuşağın beklentileri