Kurumsal Eğitim Süreçleri Yönetimi

Neden Katılmalı

Kurumsal eğitim süreçlerinin temel ilkelerini öğrenmek, etkin bir eğitim planlama süreci, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim bütçesi için bilgi, beceri ve bakış açısı kazanmak, eğitim etkinliğini, yatırımın geri dönüşünü hesaplamak ve eğitim danışmanı performansını ölçmek için farkındalığı arttırmak

Kimler Katılmalı

Kurumlarda eğitim planlaması yapan, eğitim süreçlerini yöneten, dış kaynaklı eğitim satın alması gerçekleştiren ve eğitim veren herkes,

Hedef Yetkinlikler

 • Eğitim planlama süreçleri
 • Farklı eğitim türleri
 • Eğitim ihtiyaç analizi
 • Eğitim bütçesi
 • Eğitim yatırımının geri dönüşünün hesaplanması
 • Eğitim etkinliğinin ölçümlenmesi
 • Eğitim danışmanı performansının ölçümlenmesi

Seminerin Hedefleri

“Kurumsal Eğitim Süreçleri Yönetimi” semineri sonunda katılımcılar

 • Kurum eğitimi ve kurumsal eğitim arasındaki farkı tanımlayabilecek
 • Şirketlerin kurumsal eğitimlerini nasıl planladıkları konusunda bilgi sahibi olacak
 • Farklı eğitim türleri hakkında bilgi sahibi olacak
 • Eğitim ve gelişim yatırımının kuruma faydasını kavrayacaklar
 • Kurumsal eğitim trendleri hakkında bilgi sahibi olacak
 • Eğitim ihtiyaç analizinin aşamalarını tanımlayabilecek
 • Eğitim bütçesi oluşturmanın prensiplerini anlayacak
 • Eğitim planlama süreçlerinin dinamiklerini anlayacak
 • Eğitim etkinliğinin ve yatırımın ölçümlenmesi konusunda farkındalık sağlayacak
 • Eğitim danışmanı performansını ölçebilecek ve takip edebilecek

Eğitim Metodolojisi

 • Eğitim öncesi ön-test
 • Eğitim ihtiyaç analizi testi
 • Grup çalışmaları (Eğitim bütçesi oluşturma)
 • Bireysel çalışmalar (Kurum içi eğitim etkinliğinin ölçümlenmesi)
 • Grup sunumları (Eğitim danışmanı performans kriterleri)
 • Katılımcılarımızın eğitime bilgisayarları ile gelmeleri istenmektedir.
 • Eğitim sonrası son-test
 • Eğitim sonrası aksiyon planlarının hazırlanması
 • Eğitimden 1 ay sonra 1 saatlik online takip çalışması