Güçlenen Liderler Atölye Çalışmaları / Değerlerimle Yönetiyorum Güçlü Takımın Temelleri

Tecrübe düzeyi ve yılı ne olursa olsun bir yöneticinin en önemli rolü ekip arkadaşlarının öz değerlerinin gelişmesini sürekli olarak teşvik etmektir. YÖNETİCİ OLMA HALLERİ serisinin bu ilk atölye çalışmasında, katılımcılarımız öncelikle kişisel ve yönetsel olarak güçlü yönlerini ve değerlerini keşfedecekler. Bu değerlerle yönetsel bakış açılarını birleştirdiklerinde ne şekilde fark yaratacaklarını görebilecekler. Başkalarını iyi yönetmek ve olumlu iş sonuçları elde etmenin hayata bakış açılarının oluşturduğunu ortaya koyarak, kendi öz değerleriyle birlikte ekiplerinin öz değer farkındalıklarını arttıracak ve iş sonuçlarına ulaşmaları için destek olacak  iletişim araçları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Programdan 1 ay sonra online olarak 1,5 saatlik grup koçluğu gerçekleştirilecektir.