Güçlenen Liderler Atölye Çalışmaları / Motivasyonun Temellerinden ‘İleri Besleme’

Geri bildirim süreci uzun yıllardır temel bir yöne- tim becerisi olarak kabul edilmekle birlikte ekip motivasyonunu oluşturan en temel unsur olarak da önümüze çıkmaktadır.

Kişisel ve iş sonuçlarını geliştirmek için verilen geri bildirim ancak iyi kabul gördüğünde ve kişi tarafından uygulandığından işe yarar ve sonuç getirir. GÜÇLENEN LİDER Atölye çalışmalarının bu serisinde, katılımcılarımız öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin yapımızı inceleyerek bu süreci güven oluşturmak için kullanmanın temelini oluşturacaklar. Böylelikle, geçmişe odaklanmak yerine gelecekte olabilecek fırsatlara yönelik ileri besleme yapmanın yaratacağı zihinsel motivasyonun farkına varacaklardır.

Programdan 1 ay sonra online olarak 1,5 saatlik grup koçluğu gerçekleştirilecektir.