Satışcı Olmayanlar için Satış

Eğitim Hakkında:

Satışçı Olmayanlar İçin Satış eğitimimiz, özellikle, görevleri doğrudan satış olmayan, fakat yüz yüze veya telefon yoluyla müşterilerle iletişimde bulunan kişilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu program sayesinde katılımcılar, müşteri ile olan iletişimlerde daha satış odaklı bir bakış açısı kazanacak ve çalıştırdıkları firmaya kazanç sağlama noktasında yeteneklerini geliştireceklerdir.

Kazanımlarınız:

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar;

Satış konusunda farkındalıklarını arttıracaklar,

Müşterinin ihtiyacına ve satışa yönelik doğru sorular sormayı öğrenecekler,

Sundukları ürün-hizmetin müşteride nasıl bir değer yaracağını fark edecek,

Müşteri itirazlarının üstesinden gelmeyi öğrenecekler,

Hedef kitle: Satış destek ekipleri ve direkt satış yapmayan kişiler

Süre:1 Gün

Eğitim Stili: Eğlenceli, farklı öğrenme modellerinin kullanıldığı, rahat ve interaktif bir yaklaşım, tartışma ve değerlendirmeler, oyunlar, rol canlandırma uygulamaları, çeşitli, güncel, renkli ve dramatik örneklemeler ağırlıklı bir programdır.

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

1 günlük programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Satış Bakış Açısını Anlamak
  • Müşteri İle İletişimde Fırsatları Fark Etmek
  • Nasıl Müşteri Odaklı Bir Çözüm Sunabiliriz?
  • Müşterilerin İhtiyaçları
  • Müşteri ile İletişim kurmak (Dinleme, Soru Sorma)
  • Müşterinin Dikkatini Çekme
  • Özellik Fayda İlişkisi İle Müşteri İhtiyacını Karşılama
  • Müşteri Memnuniyeti Yaratmanın Kuruma Etkisi
  • Kişisel Aksiyon Planı