Satışta İlişki Yönetimi

Eğitim Hakkında:

Bu eğitimde satış ekipleri kendi iletişim süreçlerini sorgulayacak, nasıl iletişim kurduklarını, karşı taraftan nasıl algılandıklarını ve iletişimin önünü tıkayan bakış açılarını görme fırsatını yakalayacaklardır.

Kazanımlarınız:

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar;

Satışta müşteri ile iletişimin anlamını ve yöntemlerini tanımlayabilecek,

Farklı insanların/müşterilerin farklı iletişim tarzları olabileceğini öğrenecek, bu tarzların diğerlerini nasıl etkilediğini anlayacak,

Olumlu ilişkilere engel olan davranışların neler olduğunu anlayacak,

Her seviyede çalışanla etkili iletişim sağlayabilecek ve iyi ilişkiler kurabilecek,

Zorlu durumlarda ilişkileri yönetebilme becerisi edineceklerdir.

Hedef Kitle: Satış ekipleri

Süre:  1 Gün

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Eğlenceli, farklı öğrenme modellerinin kullanıldığı, rahat ve interaktif bir yaklaşım, testler, tartışma ve değerlendirmeler, oyunlar, rol canlandırma uygulamaları, çeşitli, güncel, renkli ve dramatik örneklemeler ağırlıklı bir programdır.

1 günlük programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Satışta Etkili İletişimin Kilit Unsurları
  • Satışta İyi Bir İlişki Yöneticisi miyim?
  • Satış Süreçlerinde Nasıl Bir Tarz Sergiliyorum?
  • Satışta Başkalarının Tarzına Uyum Sağlama, Etkileme
  • Etkin Bir Satış Süreci için Etkin iletişim
  • Sorunlu Durumlarda İlişki Yönetimi
  • Zor Müşteriler, Zor İlişkiler
  • Müşteri Davranışı ve Motivasyonu 
  • Satışta Farklı Stiller için farklı Satış Stratejileri Benimsemek
  • Kişisel Aksiyon Planı