Y Kuşağını Anlamak ve Yönetmek

Eğitim Hakkında:

Y Kuşağı çalışanlar artık çalışma hayatımızın içinde... Hayatı algılama biçimleri ve farklı iletişim tarzlarıyla mevcut çalışma alışkanlıklarının dışında davranış biçimleri gösteren bu kuşak bir yönüyle organizasyonlara farklı değerler katarken bir yandan da eleştirilen, kuşkuyla bakılan bir kuşak olarak göze çarpıyor. “Y Kuşağını Anlamak ve Yönetmek programı yöneticilere Y kuşağı hakkında bildiklerini gözden geçirirken onları daha iyi anlamak ve çalışma hayatına bakışlarını öğrenmek ve performanslarını en yüksek noktaya taşımanın yollarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor.

Kazanımlarınız:

  • İş yerinde farklı kuşakları ve bu kuşakların farklı çalışma alışkanlarını tanımlayabilecek, çatışma noktalarını anlayabilecek ve bu çatışmaları fırsatlara dönüştürebilecekler
  • Farklı motivasyon kaynaklarını ayırt edebilecek ve güven oluşturmanın kritik adımlarını kavrayabilecekler
  • Yönetim faaliyetini yürütürken doğru adımları keşfedebilecekler
  • Genç çalışanların performansını en doğru şekilde başarıya yönlendirmenin yollarını anlayacaklardır

Hedef Kitle: Y kuşağı ile çalışan tüm ilk, orta ve üst kademe yöneticiler

Süre: 1 gün