Çağrı Merkezi'nde Takım Oluşturma ve Geliştirme Becerileri

Neden Katılmalı

Çağrı merkezi yöneticileri kendilerine atanan ekipleri farklılıklarıyla beraber yönetmeyi öğrenmek ve onlardan bir takım yaratmakla yükümlüdür. Takım olabilmenin temel kuralı ise doğru iletişimle bir arada durabilmektir. Ancak birbirleri ile doğru iletişim kurabilen bireyler bir arada çalışabilir bu nedenle takım oluşturma ve geliştirme eğitimlerinde Telephone Doctor Türkiye önce büyük resmi görmeyi öğretir ve Kurumdaşlık bilincinden giriş yapar. Yöneticinin sorumlu olduğu Verimlilik/İlişkiler/Kalite kalemleri şirket adına, belirlenmiş vizyon için başarı yakalanması gereken kalemlerdir. Bunun yolu sağlam takımlar kurmaktan geçer ve sağlam takımlar için de ekip üyelerinin bireysel gelişimine ihtiyaç vardır.

Takım Oluşturma ve Geliştirme eğitiminde bu bilinçle hareket eder ve on beş takımdaşlık kuralını çağrı merkezi yapılarına uyarlayarak karşılaşabileceğiniz durumlara hazırlıklı olmanızı sağlarız. Farklı profilleri yönetip, onlardan yüksek performanslı bir ekip yaratabilmenizi ve takım olabilmenin aşamalarını açıklarız.

Kimler Katılmalı

Çağrı merkezi ilk ve orta kademe yöneticileri

Hedef Yetkinlikler

 • Takım yönetimi
 • Farklı takım üyelerini yönetmek

Seminerin Hedefleri

“Çağrı Merkezi'nde Takım Oluşturma ve Geliştirme Becerileri” semineri sonunda katılımcılar

 • Takım olmanın önemi ve aşamalarını öğrenecekler
 • Takımdaşlık kurallarını iş yaşamında uygulayabilecekler
 • Farklılıkları yönetebilmek için gerekli yöntemler edinecekler
 • Kişisel Kalite kavramını anlayacaklar
 • Yönetici olarak Verimlik, İlişkiler, Kalite kavramlarını derinlemesine inceleyeceklerdir

Eğitim Metodolojisi

 • İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı
 • Pek çok örnek ve uygulama ile aktif öğrenme 
 • Bireysel ve grup egzersizleri
 • Vaka çalışmaları