Agility - Çeviklik

Hedef Kitle: Organizasyondaki ilk, orta ve üst kademedeki tüm liderler

Süre: 1 Gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Stratejik Düşünme Becerisi
  • Stratejik ve vizyoner bakış açısı kazandırılması
  • Problem Çözme ve Karar Verme Becerisi
  • Basit ve anlaşılır aktarım için donamım ve iletişim becerileri
  • Farklı alanda yaşanan deneyimlerin yeni meydan okumalara aktarılabilmesi için simülasyonlar
  • Yaratıcı Düşünme Becerisi
  • Beyin fırtınaları, farklı ve yaratıcı düşünme teknikleri, inovatif yaklaşımlar, çalıştaylar
  • Lider Desteği
  • Çalışanların zihinsel çeviklikte güçlenmeleri için lider kademesinin desteği

* Koçluk * Mentorluk * Fasilitasyon

Eğitim Stili: Test ve analizler, bireysel egzersizler ve grup egzersizleri / değerlendirmeler, grup oyunları ve değerlendirmeler, teoriden pratiğe geçmeyi kolaylaştıracak vaka ve senaryo çalışmaları.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.