Gelişime Açıklık ve Çeviklik- Agility

Hedef Kitle: Organizasyondaki ilk, orta ve üst kademedeki tüm liderler

Süre: 2 Gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Stratejik Düşünme Becerisi
 • Stratejik ve vizyoner bakış açısı kazandırılması
 • Problem Çözme ve Karar Verme Becerisi
 • Basit ve anlaşılır aktarım için donamım ve iletişim becerileri
 • Farklı alanda yaşanan deneyimlerin yeni meydan okumalara aktarılabilmesi için simülasyonlar
 • Yaratıcı Düşünme Becerisi
 • Beyin fırtınaları, farklı ve yaratıcı düşünme teknikleri, inovatif yaklaşımlar, çalıştaylar
 • Lider Desteği
 • Çalışanların zihinsel çeviklikte güçlenmeleri için lider kademesinin desteği

* Koçluk * Mentorluk * Fasilitasyon

Program Akışı:

 • Çeviklik -Agility Nedir? Çevik olmak mı, Çevik yapmak mı?
 • Kurumsal Çeviklik bileşenleri nelerdir?
 • Çevikliğin önündeki engeller nelerdir? Kişisel ve Kurumsal Atalet kavramının irdelenmesi?
 • Çevik Bakış Açıları Nasıl Oluşuyor?
 • Dünyada ve Türkiye’deki Çevik Şirket Örnekleri
 • Çeviklik Kavramının 5 Bileşeni ve uygulama yöntemleri
 • Öz Farkındalık-Ne Kadar Çevik Bir İnsanım?
  • Çeviklik Testi ve değerlendirmesi
 • Organizasyonel çeviklik
  • Çevik organizasyon bileşenleri
  • İç-Dış Çeviklik Stratejik ve operasyonel çeviklik
  • Çevik şirket örnekleri
  • Yönetici çevikliği,çalışan çevikliği ve müşteri çevikliği adına yapılacaklar
  • Sürdürülebilir ve sistematik bir kurumsal çeviklik yaratmanın yolları
 • Değişim ve Çeviklik
  • Değişim farkındalığı.Değişim neden gerekli?
  • Adım adım Değişim Kültürü yaratmak
  • Çözüm Üretebilme Becerisi Kazanma
 • Çalışan Çevikliği
  • Açık fikirli olma ve çevik ekip çalışması
  • Kişilere karşı önyargısız-paradigmasız ilişkiler
  • Farklılıkları engel olarak değil fırsat olarak algılama
  • Kişiler arası esneklik yoluyla müşteride çeviklik gelişimi
  • Anlık ve hızlı geri bildirim yoluyla gelişim
 • Zihinsel Çeviklik
  • Karmaşıklığa meraklı bakış açısı,hızlı yalın çözüm üretimi
  • Yaratıcılık ve inovatif düşünme
  • Problemlere karşı hızlı harekete edebilme
  • Hatalardan ders alma ve ileriye gitme
  • Hızlı ve esnek karar alma

Eğitim Stili: Test ve analizler, bireysel egzersizler ve grup egzersizleri / değerlendirmeler, grup oyunları ve değerlendirmeler, teoriden pratiğe geçmeyi kolaylaştıracak vaka ve senaryo çalışmaları.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.