Design Thinking - Tasarım Odaklı Düşünme

Eğitim Hakkında:

İş dünyasında yaratıcılığı arttırmak, sorunlara farklı bir bakış açısı ile çözüm bulmak adına inovatif ürünlerin yanı sıra yaratıcı servis, süreç ve mekan ile ilgili fikirleri geliştirmek amaçlı bir eğitim tasarlamış bulunmaktayız.

Bu eğitimde çözüm aşamalarında takım çalışmasının faydalarını da göstermiş olacağız.

 

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar

 

Süre: 2 Gün

 

İçerik:

  • Tasarım nedir? Ürün dışındaki örnekler ile konunun pekiştirilmesi.
  • Zihin Haritalama yöntemi ile tasarım planlaması
  • Tasarım odaklı düşünme süreç çalışması

(İkili çalışma- Günlük yaşamdan örnekler)

Empati-Problemi tanıma (Challenge) -Tasarla, fikir geliştir- Prototip yarat- Test et, değerlendir.

  • Tasarım odaklı düşünme de empati haritası, bağıntı şeması, derin demokrasi ile beyin fırtınası, istasyon grup çalışması yöntemlerinin örnekler ile açıklanması.
  • Aşağıdaki alanlardaki şirket ihtiyaçları doğrultusunda tasarım odaklı düşünme süreçlerinin ele alınması.

(İnovasyon alanında – Müşteri odaklı ve açık iletişime dayalı kültürel dönüşüm içerisinde- Dijitalleşme projelerinde – vb)

  • Şirket ile ilgili belirlenen sorun/fırsata yönelik tasarım odaklı düşünme süreci aşamalarının detaylı olarak ele alınması:

(Konu belirlemek-360 derece araştırma-Sentez oluşturmak- Fikir geliştirmek- Prototip yaratmak- Doğrulama- Uygulama) – Daralan ve genişleyen metodunu uygulamak.

  • Gelecek tasarımı – T-İnsan, T-Takım ve T-Organizasyon olabilmek
  • Tasarım odaklı düşünme kültürünün yerleşmesi için öneriler

Eğitim Stili: Eğitim içinde anlatılan tüm kavramlar; uygulamalar, saha örnekleri ve prototip çalışmaları ile güçlendirilmiş, eğitimin tamamı katılımcılar üzerinde kalıcı davranış değişikliği yaratacak şekilde dizayn edilmiştir. Eğitim boyunca teorik bilgi; bu bilgi ile ilişkili vaka analizleri, örnekler, uygulamalar ve grup çalışmaları ile birleştirilecektir.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.